w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wójta Gminy Czarny Bór do wystąpienia pokontrolnego z dnia 12 września 2007 roku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0830721042.pdf