w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów do wystąpienia pokontrolnego z dnia 4 września 2007 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf0820716013.pdf