w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/86/2007 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie dokumentacji technicznych modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w mieście Oława.

Pobierz plik:pdf0800715011.pdf