w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu nr 87/2007 z 18 lipca 2007 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok.

Pobierz plik:pdf0750722033.pdf