w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej w Miliczu nr XII/48/07 z 28 czerwca 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy, trybu rozliczania tych dotacji oraz zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Pobierz plik:pdf0700713033.pdf