w sprawie umorzenia postępowania wszczętego uchwałą nr 61/2007 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 czerwca 2007 roku w sprawie wskazania nieprawidłowości w uchwale Nr VII/38/2007 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Pobierz plik:pdf0690703062.pdf