w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/88/07 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 15 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Polkowic do udzielania pożyczek na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnych, stanowiących współwłasność Gminy Polkowice.

Pobierz plik:pdf0640716043.pdf