w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu uchwały Rady Gminy Żórawina nr V/33/2007 z 23 marca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów.

Pobierz plik:pdf0600723092.pdf