w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 129/2006 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 20 grudnia 2006 roku w sprawie ramowego planu pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na 2007 rok oraz planu kontroli.

Pobierz plik:pdf05907RIO.pdf