w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Karpaczu nr V/37/07 z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Karpacz na dofinansowanie zadań podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.

Pobierz plik:pdf0580706011.pdf