w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr VII/31/2007 Rady Gminy w Domaniowie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Domaniów za 2006 rok.

Pobierz plik:pdf0560715022.pdf