w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji do wystąpienia pokontrolnego z dnia 26 marca 2007 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Pobierz plik:pdf055076301Z.pdf