Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885),
  • art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73001914.pdf