Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2010 r. nr 43 poz. 247 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73001714.pdf