Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 237 ust. 2 pkt 3, art. 249 ust. 3 i 4, art. 250, art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
  • art. 180 pkt 2 i 13 lit. a, art. 191 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001014.pdf