Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 14 i 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827),
  • art. 90 ust. 1a, 2a, 2b, 2d, 3, 3a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73000614.pdf