Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827).

Pobierz plik:pdf73000514.pdf