Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827),
  • art. 211, 212, 214, 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73002313.pdf