Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 131 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885),
  • art. 80 ust 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73002013.pdf