Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73001013.pdf