Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73000813.pdf