Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 211 i art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
  • art. 400a, 402 i 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
  • art. 41b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73000513.pdf