Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73000413.pdf