Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.),
  • ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu sił zbrojnych (tekst jedn. Dz.U. nr 206 z 2010 r., poz. 1367 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73000213.pdf