Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 36 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1419 ze zm.),
  • art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001712.pdf