Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73000712.pdf