Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 251, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
  • art. 90, ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73000612.pdf