Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf73002411.pdf