Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • ustawa z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.).
  • rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1238).
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. Nr 89, poz. 824).
  • ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001711.pdf