Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.),
  • art. 93 ust. 1, 1a i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001611.pdf