Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 23b ust. 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.),
  • art. 169-170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),
  • aArt. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001111.pdf