Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 90 ust 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Pobierz plik:pdf73000911.pdf