Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Pobierz plik:pdf73002010.pdf