Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 226 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001810.pdf