Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-40-2023.pdf1.14 MB