Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 126, art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.);
  • uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Pobierz plik:pdfP-WR-54-36-2023.pdf793.77 KB