Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001310.pdf