Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art.79, art. 88 ustawy z 18 lipca 2001 Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku, Nr 239, poz. 2019 ze zm.).
  • art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73001210.pdf