Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_51_2020.pdf