Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_33_2020.pdf