Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461).

 Pobierz plik: pdfP_WR_54_29_2020.pdf