Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_28_2020.pdf