Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 212 ust. 1 pkt 4 i 5, art. 262 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
  • art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_24_2020.pdf