Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 17 ust. 1 i art. 12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_22_2020.pdf