Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 72 ,ust. 1a , art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649),
  • § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

Pobierz plik: pdfP_WR_54_14_2020.pdf