Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 37 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).

Pobierz plik:pdf73000710.pdf