Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 217 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
  • załącznik nr 5 Klasyfikacja paragrafów przychodów, do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053).

Pobierz plik:pdfP_WR_54_06_2020.pdf