Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649)

Pobierz plik:pdfP_WR_54_58_2019.pdf