Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 2 i art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz 301 ze zm.),
  • art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_54_2019.pdf