Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 72 ust. 2, art. 243 i art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869),
  • § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. nr 298, poz. 1767).

Pobierz plik:pdfP_WR_54_52_2019.pdf